For English scroll below

Wanneer fase 4 gereleased is zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden in de functionaliteit, voor iedereen die een witness is in het Gulden netwerk. In deze post willen we uitleggen wat deze wijzigingen zijn. (Woord van dank aan Malcolm voor zijn input en Aat voor de stAatistieken)

Compounding van inkomsten

Er komt een optie waarmee je de rewards die je ontvangt als witness automatisch in een bestaande balans van je witness account kunt storten. Dit toegevoegde bedrag verhoogt je “gewicht” als witness, alsof het in je account zat op het moment van aanmaken.

Optimaliseer je account

In de user interface komt een minimalistische, makkelijk te gebruiken interface (één enkele knop) om een account zo optimaal mogelijk op te splitsen of samen te voegen. Zonder dat je jezelf druk hoeft te maken over de details.

Breid je account uit

Je kunt de looptijd verlengen en geld toevoegen aan een bestaand vastgezet account (hier zijn wel voorwaarden aan verbonden).

Roteren

Je kunt je witness key wijzigen, bijvoorbeeld als je deze hebt afgestaan aan een service als G-dash en je wilt daar geen gebruik meer van maken, of als je het vermoeden hebt dat je witness apparaat gehacked is, etc.

Hogere rewards

In verband met het besluit om de blockreward te veranderen, ontvangen witnesses vanaf fase 4 een reward van 30nlg, in tegenstelling tot de reward van 20nlg in fase 3. Community lid Aat heeft een overzicht gemaakt met een indicatie van de rewards vanaf fase 4. (de statistieken zijn gebaseerd op de huidige gegevens vwb accounts/gewicht etc en zijn onderheving aan veranderingen)

Witness in phase 4: the changes (English)

When phase 4 is released, it will bring new functionality to everybody who is operating as a witness. In this post we would like explain what this new functionality is. (Thanks to Malcolm for the summary and Aat for the stAatistics)

Compounding of earnings

Option to automatically add the rewards you receive for being a witness to the existing locked balance of your witness account, this added amount increases your witness account weighting as if it were there from the accounts creation.

Optimise your account

The UI will provide a convenient single and simple to use interface (a single button you can press) to perform split/merge for you as appropriate without having to worry about the details yourself.

Extend your account

Add more time and/or amount to an already locked account (restrictions apply)

Rotate

You can change your witnessing key, for example in case you given it to a service like g-dash and don’t want that anymore, or have reason to believe your witnessing device was hacked, etc.

Higher rewards

Due to the decision to change the blockreward, witnesses will receive 30nlg reward in phase 4, in stead of the 20nlg one would receive in phase 3. Community member Aat created a nice overview of what expected rewards will be when phase 4 starts (based on the current witness accounts statistics, which are subject to change)