(for english scroll below)

Aanwezig: Rijk, Robby, Paul, Matthias, Annemieke, Bart, Nick, Onno 

Afwezig: Jaap, Marc 

Bespreekpunten: 

Benadering nieuwe GAB leden.  

 • Nick verlaat de GAB vanwege nieuwe studie en kansen op werk, Marc Slagter gunt ook vanwege persoonlijke omstandigheden iemand anders de Rol van GAB lid 
 • De volgende personen op de kandidatenlijst zijn benaderd voor de functie als GAB-lid: Jacobus Josephus Parlevliet, Pascal Vincent & Albert EberthardtZij hebben de gelegenheid  gekregen om over de GAB functie na te denken en ons door te geven wat zij willen.  

Voortgang Electron 

 • Electron wallets wordt hard aan gewerkt, de grootste bugs worden er bij de Novo wallets er uit gehaald en vervolgens is het copy+paste voor Gulden.  

Tijdelijke Bittrex Gulden wallets storing 

 • Tijdelijk was het niet mogelijk om Gulden op te nemen of te storten op Bittrexhet (technische) probleem is inmiddels verholpen en de wallets draaien weer vlekkeloos.  

Resultaten STEX listing 

 • De GAB is blij met de listing als alternatieve exchange naast BittrexEr is wel iets waar de Gulden community rekening mee dient te houden: Stex hanteert op middellange termijnen delisting(s) omtrent volume. 

Bespreking van Gulden (en gebruikersgroep) 

 • Er zijn diverse ideeën uitgewisseld om de Gulden gebruikersgroep betrokken te houden bij het project en de gebruikers verder uit te breiden. Deze bespreekpunten vloeiden voort uit de gesprekken die Rijk met de community heeft gehad in de Gulden Slack. De GAB meeting was zeer leerzaam en er zullen interessante ontwikkelingen uit voortvloeien.  

ENGLISH

Present: Rijk, Robby, Paul, Matthias, Annemieke, Bart, Nick, Onno

Absent: Jaap, Marc

Discussion points:

Approach new GAB members.

 • Nick leaves the GAB because of new studies and job opportunities, Marc Slagter also grants someone else the role of GAB member because of personal circumstances.
 • The following persons on the list of candidates have been approached for the position of GAB member: Jacobus Josephus Parlevliet, Pascal Vincent & Albert Eberthardt. They have the opportunity to think about the GAB function and tell us what they want.

Progress Electron

 • Electron wallets are being worked hard on, the biggest bugs are being removed from the Novo wallets and then it’s copy+paste for Gulden.

Temporarily Bittrex Gulden wallets down

 • Temporarily it was not possible to withdraw or deposit Gulden on Bittrex, the (technical) problem has been solved and the wallets are running smoothly again.

Results STEX listing

 • The GAB is happy with the listing as an alternative exchange next to Bittrex. However, there is something the Gulden community should take into account: Stex uses medium term delisting(s) regarding volume.

Discussion of Gulden (and user group)

 • Various ideas were exchanged to keep the Gulden user group involved in the project and to further expand the users. These discussion points arose from the discussions that Rijk had with the community in the Gulden Slack. The GAB meeting was very instructive and will result in interesting developments.