GAB Notulen 23-01-2023

GAB Notulen 23-01-2023

(for English scroll down) Aanwezig: Paul, Bart, Rijk, Robby, Erik, Roy, Pascal Afwezig: Olivier, Jos, Martin   Onderwerpen   Hoe gaat het met de ontwikkeling van Munt en de Gulden NFTs? Ontwikkeling gaat gestaag en we hebben waarschijnlijk eerder dan gepland...
GAB Notulen 23-01-2023

GAB Notulen 16-3-2022 & 11-4-2022

For english scroll below Samengevoegde notulen dubbel vergadering 16-3-2022 & 11-4-2022 Aanwezig: Allen / Afwezig: Geen Dactual stopt, vervanger Paul Willen is hier mee aan de slag gegaan en heeft de database van Jero ontvangen. Paul probeert in april de site...
Notulen GAB 27-01-2022

Notulen GAB 27-01-2022

(for english scroll below) Notulen GAB vergadering Datum:  donderdag 27 januari 2022 Aanwezig:  Paul, Olivier, Rijk, Jos, Pascal, Bart, Erik, Martin, Rob Afwezig:  Roy Witness sync Rijk licht op verzoek van de GAB toe wat de stand van zaken met witness sync (versneld...
GAB Notulen 23-01-2023

Notulen GAB 04-11-2021

(for english scroll below) 4 november 2021 en 9 november 2021 Aanwezig: Rijk, Robby, Bart, Jos, Pascal, Roy, Olivier, Martin, Erik, Paul Afwezig: – Allereerst hebben de nieuwe GAB-leden zich kort aan elkaar voorgesteld voor zover mensen elkaar nog niet kenden....
Notulen GAB 27-01-2022

Notulen GAB 22-09-2021 

(for english scroll below) Aanwezig: Rijk, Paul, Robby, Onno, Bart, Annemieke, Jos, Pascal, Olivier  Afwezig: Jaap  Nota bene: Jos, Pascal en Olivier wonen deze GAB-vergadering bij om een inkijk te krijgen in de functie van de GAB.   Punten van bespreking:  Allereerst...