(for english scroll below)

Afgelopen woensdag 20-05-2020 was er wederom een GAB online meeting, inclusief Rijk, om de situatie van afgelopen week nader te bespreken. Onze plannen voor de toekomst van Gulden hebben we afgelopen week reeds met jullie gedeeld. Hier de verdere punten die in deze meeting besproken zijn:

1.Discord server
Vanuit de community is de vraag gesteld of wij een Discord server op willen zetten. Een soort van chatmedium naast de bestaande Slack kanalen. Robby geeft aan dat hij ervaring heeft en al twee Discord kanalen runt en dit eventueel wel op kan zetten. Jaap neemt contact op met de community members die hierom vroegen om dit verder gezamenlijk in gang te zetten.

2. DEX
Deze decentrale exchange draait op de Gulden blockchain en de fees voor gebruik van de DEX gaan in NLG. Voor Gulden wordt deze DEX geïntegreerd in de wallets. Maar daarnaast denken wij ook aan een losstaande DEX applicatie waar men diverse cryptomunten kan traden. Op deze manier raken meer mensen in contact met Gulden, omdat de gebruiksvriendelijke DEX die we voor ogen hebben, draait op de Gulden blockchain.

3. Exchanges
Rijk heeft diverse afspraken met exchanges staan of reeds gehad. Dit gaat zowel om exchanges waar Gulden al gelist is, alsmede exchanges waar we nog niet op staan. Hier valt verder nog geen echt concrete informatie over te vermelden. De relatie met Bittrex is goed en voor een evt delisting daar hoeft de community niet te vrezen.

4. Support Chat
Via de website Gulden.com kunnen klanten met vragen over Gulden terecht bij een Support-chat scherm. Deze vragen worden beantwoord door Support vrijwilligers. De laatste tijd is het aantal vragen omhoog gegaan en zijn het aantal support vrijwilligers licht gedaald. Dit resulteert erin dat niet iedere support-chat tijdig beantwoord wordt. Voel jij je geroepen om te helpen met dit supportwerk, meld je dan in kanaal #support van de guldencom Slack.

English

Meeting Notes GAB 20-05-2020

Last wednesday 20-05-2020 there was another online GAB meeting, including Rijk, to further discuss last week’s situation. Our decisions for the future of Gulden were already published by us last week. Here are the other points we discussed in this meeting.

1.Discord server
From within the community the question was raised to start a Gulden discord server. This is a chat medium that would exist next to the current community slacks. Robby has experience with Discord and is already running 2 channels. He is willing to start up a Gulden Discord. Jaap will contact the people from within the community who asked for a Discord and will work together with them to get it launched.

2. DEX
This decentralized exchange will be runnning on the Gulden blockchain and the fees for the exchange will be in NLG. For Gulden users the DEX will be integrated in the wallets. But next to that we are also looking into a stand-alone DEX application, where users can trade several Crypto. In this way more people will get in contact with Gulden, since the user-friendly DEX we are intending to build is running on the Gulden blockchain.

3. Exchanges
Rijk is having, and has had, several meetings with exchanges. This concerns both Exchanges we are already listed on as well as for NLG new exchanges. There is no info to share yet on the results of these meetings. The relationship with Bittrex is very good and there is no fear for a delisting from that exchange.

4. Support Chat
On the Gulden.com website, users with questions can seek support over a Suppor Chat option. These questions are being answered by Gulden volunteers. Lately the number of questions over this support chat have risen, while the number of volunteers has declined. This results in the fact that not every single support-chat on the website is answered in the timeframe we want to. Do you think you are good in helping people out with user questions regarding Gulden? Just drop a line in the #support channel of the guldencom Slack.